főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 15.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Szelíd sugár az Isten örök jóságának fényszórójából175

 175 éve, 1841. október 13-án Tiszavezsenyben született Ádám Kálmán református főesperes. Iskoláit otthon és Nagykőrösön, a teológiát Budapesten végezte, azután Török Pál püspök mellett két évig mint káplán szolgált a fővárosban. 1866. április 22-én, azaz egészen fiatalon foglalta el édesapja helyét a vezsenyi parókián. Az ifjú lelkész kedves modorával, világos gondolkodásával, elfogyhatatlan munkakedvével és hivatali pontosságával csakhamar kivívta az egyházmegye lelkészei közül a legjobbak szeretetét és becsülését, és rövid néhány év alatt a dunamelléki egyházkerületben aljegyzővé, 1882-ben alesperessé, 1885-ben pedig — Fördős halála után — főesperessé választották. Mindenkor hálával gondolt arra, hogy a kecskeméti egyházmegye bár terhes, de egyben tekintélyes esperesi tisztét — Isten segedelmével — negyedfél századon át betölthette. Ezekre az évekre később így emlékezett vissza: „Nem panaszkodhatom, fiatalon lettem pappá is, esperessé is; több mint 50 esztendős pap vagyok, de ez alatt a hosszú idő alatt soha nekem a Jóba József nekrológja vezsenyi gyülekezettel, vagy a gyülekezetemnek én velem semmi baja nem volt; mint esperest becsültek, szerettek mindenütt; voltam konventi rendes tag, két zsinaton (1891—94 és 1304—7) zsinati rendes tag; elértem a legmagasabbat, amit az ember a lelkészi pályán a püspökség után elérhet: megválasztottak a dunamelléki kerület főjegyzőjévé ; sokat jártam, sokat dolgoztam, de sohse dicsekedtem, sohse kérkedtem; hibáim voltak, de sohase vétkeztem."

Ádám Kálmán a kecskeméti református egyházmegyéről szóló esperesi jelentései irodalmi és történeti értékűek, közreadta a dunamelléki református egyházkerület névtárát is. Több száz egyházi beszéde kéziratban maradt fenn. Tiszavezsenyben hunyt el 1917. november 21-én. A Protestáns egyházi és iskolai lapokban megjelent nekrológjában Jóba József református segédlelkész ekként méltatta: „Nekem, a kinek megadatott, hogy négy és fél esztendeig mellette szolgálhattam, nekem az róla a legmélyebb tapasztalásom és legfényesebb emlékem, hogy Ádám Kálmán a szívnek, a szeretetnek embere volt. mellette jobbá lett az ember. Az ő nyugodt, derűs életfelfogása mellett szebbé lett az élet, könnyebbek ennek terhei; a nehéz problémák simán, csöndesen megoldódtak, bonyolult kérdések tisztázódtak az ő ragyogó elméjének világosságánál. Közelében a jóság realitás lett. S van-e méltóbb szerep emberre és lelkipásztorra nézve, mint ezt az emléket hagyni halála után : egy szelíd sugár volt az Isten örök jóságának fényszórójából?"
 
(Források:  *Jóba József: Nekrológ  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Protestáns egyházi és iskolai lapok, 1917.)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu