főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 8.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Szeretettel és elismeréssel vették körül125

"Nagy dolog jó könyvet írni, országos sikert aratni és megérdemelt babérhoz jutni; de még nagyobb dolog olyan prófétának lenni, akit nem kővel dobálnak meg, de szeretettel és elismeréssel vesznek körül - otthon, a maga fészkében is. Hát ezeket a nagy dolgokat mind megcselekedte Hornyik" – méltatta Kecskemét történetíróját Murai Károly író, újságíró.

 Hornyik János a hírös városban született 1812 októberében. Apja Hornyik Ádám kecskeméti iparos, anyja Balázs Erzsébet volt. A piarista gimnázium hat osztályának elvégzése után a pesti tudományegyetem hallgatója lett. Tanárai között volt Horvát István neves történész is. Tanulmányait egyre súlyosbodó tüdőbaja miatt abba kellett hagynia. Hazaköltözött, és betegsége még egy ideig tétlenségre ítélte.

1834-től Kecskeméten ügyészi és jegyzői hivatali írnok lett, majd 1842-ben helyettes levéltárnok. 1844-től aljegyzővé és városi levéltárnokká nevezték ki. 1848-ban megválasztották a város főjegyzőjévé. 1851-től 1856-ig járásbírósági ülnök volt, majd 1860-ig ismét a levéltárosi munkakört látta el. 1861-ben a város főjegyzője lett, de még ez év őszén az alkotmányos tisztikarral együtt lemondott hivataláról. 1862 végén egy királyi udvari rendelet alapján a városi hatóságot újraszervezték és ismét főjegyző lett egészen nyugdíjazásáig. Az 1880-as évek elején a törvényhatósági közgyűlés saját kérésére hivatalától fölmentette, nyugdíjazta, és örökös tiszteletbeli főjegyzői címet adományozott neki.

Hornyik János csaknem egész életén át szülővárosának és környékének történetével foglalkozott. Horváth Döme és a korabeli történetírók, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Gyárfás István ösztönzésére hosszas kutató- és gyűjtőmunka révén megírta Kecskemét várostörténetét.  A monográfiát 1862-ben az Akadémia Marczibányi-díjjal jutalmazta, és a szerzőt levelező taggá választotta az alábbi indokkal: "Mind az okiratok nagy számát, melyek e műben bocsáttattak először közre, mind a feldolgozást tekintve, a legkiválóbb mű azon történelmi monographiák közt, melyek irodalmunk terén 1856-61. évek folytán megjelentek".

Hornyik János szobra
a Kodály Zoltán parkban


Hornyik János nemcsak történelmi tárgyú cikkeket jelentetett meg, írásaiban foglalkozott a város mindennapi életével, közügyeivel is. Munkássága kiterjedt Katona József életének vizsgálatára is. Az 1867 októberében megindult Kecskeméti Lapoknak főmunkatársa, 1870-től 1872-ig szerkesztője, 1878-ban ismét főmunkatársa és 1879-től 1880-ig szerkesztőtársa volt. Vezette a közművelődési és a tanügyi rovatokat. Másvilági levél címmel 1869-től több humorisztikus levelet írt, melyekben a régi kor dicsőítése mellett a pártoskodás elfajulásait ostorozta. Többnyire saját neve alatt írt, kevés névtelen közleményen kívül a Hadadi Boldizsár és Boldogréti Víg László álneveket is használta.

                                                                                                                      Hornyik János síremléke 
                                                                                                                   a Kecskeméti Köztemetőben
 Hosszú betegeskedés után 125 éve, 1885. október 8-án, Kecskeméten hunyt el. A Magyar Tudományos Akadémián 1888. december 17-én Szilágyi Sándor mondott emlékbeszédet, szülővárosa pedig 1894-ben sírja fölé fekete márvány emléket állított. Síremlékét a volt Városháza épületének bontási anyagából építették fel. Ma Kecskeméten körút viseli a nevét, szobra a Kodály Zoltán téren áll. Barátai, pályatársai később így emlékeztek meg róla: "Hornyik nagy művét, Kecskemét városának történetét olvasva, bámulom a tudós szorgalmát, aki a legcsekélyebb maradványokat is felkutatta és azokból oly szingazdag képet tudott elénk állítani. Fölemel a tudat, hogy aki a köznek önzetlenül szolgál, nem éli le napjait nyomtalanul. A munka édes teljesitésében lelkesitsen az ő példája is." (Liszka Béla tanár, kritikus), "Fényes emlékoszlop Magyarország története; hirdeti nemzetünknek életrevalóságát, szívósságát, szabadságszeretetét. S e fényes oszlopra véste rá Hornyik János Kecskemét város történetét. Emlékét áldja minden magyar." (Dr. Havass Rezső földrajztudós).

(Források:  Hornyik-album, 1894 • Katona József Könyvtár • Kecskeméti Életrajzi Lexikon • Régi Akadémiai Levéltár • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu