főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2023. december 7.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Tanári munkája fényt sugárzott75

75 éve, 1940. szeptember 30-án hunyt el Szakáts Ödön, a kecskeméti református gimnázium tanára. 1871-ben a "székelyfőváros", Marosvásárhely közelében fekvő Mezőkölpény községben született. A szászrégeni evangélikus elemi iskola, majd a szintén ottani gimnázium első osztályának elvégzése után szülei a marosvásárhelyi református kollégiumba íratták be, további középiskolás osztályait már ott járta ki. Tanulmányait a kolozsvári egyetem természetrajz, földrajz és vegytan szakán folytatta, alapvizsgáit 1895-ben, szakvizsgáját 1901-ban tett le, tanári oklevelét 1901-ben szerezte. 1897-től ideiglenes tanárként a brassói állami főreálban, 1899-től a kolozsvári református főgimnáziumban tanított, majd 1901-től a petrozsényi evangélikus algimnázium rendes tanára lett.

A következő iskolai évet már mint a kecskeméti református gimnázium tanára kezdte meg, ahova az állam- és iskolafenntartó szerződése alapján a természetrajz-földrajz-vegytani tanszékre 1902. szeptember 5-én a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezte ki. Tanszékét 1905-ben "A thermochemia története és mai állása" című értekezésével foglalta el. Tanári munkáját 1914-ben katonai szolgálata miatt megszakította. Mint hadnagy vonult hadba, és a 29-ik népfelkelő gyalogezred egyik zászlóaljában lett élelmező tiszt. Később a szerb hadszíntéren szolgált, 1918 májusában századosi rangot kapott a királytól.

Szakáts Ödön nekrológja a Kecskeméti LapokbanTanszékére a katonai összeomlás után tért vissza, és 1934. szeptember 1-jéig, nyugdíjba vonulásáig tanított ott. Tanári munkája mellett - sokoldalú képességét kihasználva - Kecskemét város vezetői az akkor szervezett vegyvizsgáló állomás élére nevezték ki, ahol érvényesíteni tudta fúró-faragó székely leleményességét is.

Szakáts Ödön nekrológja a Kecskeméti Lapokban

Szülőhelyére, Mezőkölpénybe való látogatását tervezte, amikor 1940. szeptember 30-án elragadta a halál. Elhunyt kollégájától megható szavakkal búcsúzott dr. Garzó Béla, a református főgimnázium korábbi igazgatója. „Új tanárarc sápad a ravatal bársonyából titokzatosan, hallgatagon. A melegen simogató szemek zártak, a tudományt hirdető ajkak mozdulatlanul hallgatnak. A volt munkatársakra, a tanítványok, tisztelők seregére, midőn a végzet intésétől lehalkított léptekkel megállanak a koporsó mellett, Szakáts Ödön arca mered vértelenül, elpihent redőkkel. A fájdalom visszaszorított könnyeiben, a szivek halk imájában ott lebeg a bezárult szemek, a csukott ajkak láttára a felsóhajtás: Ellobbant-e örökre az a fény, amely a simogató szemekből sugárzott, visszhangtalanul foszlott-e szét a bölcsesség, amely a lezárult tanári ajkakból áradt 38 éven át? Szakáts Ödön szorgalommal, becsülettel, felkészültséggel megjárt tanári pályáját kísérő tanítványi ragaszkodás, elismerés megnyugtatja kétségünket: A tanári munkájából kisugárzott fény ott világít elhagyott tanszéke körül, beszívódva az iskola gazdagodó szellemébe. Szívjóságát, kötelességtudását, szerénységét, szaktudását örökségként gyümölcsöztetik tovább az utána következő tanári nemzedékek és értékesítik a haza javára polgári munkáikban a tanítványok százai.”

(Forrás:  *Kecskeméti Lapok, 1940)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A Szentföld első magyar nyelvű leírója

Az erdélyi magyar művelődési élet nagy egyénisége

Kodály önvallomása: a Magyar Zsoltár

Szakmája egyik legjobb művelője volt

Hazatért egy kedves teremtés


Aktuális számunk


2023. november


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu