főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 29.
   


A nap fotója

Május 29-ea szobrászat napja Magyarországon


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Tüzetes beszéddel sürgette a templom felépítését150

150 éve, 1865. február 13-án hunyt el Torkos István evangélikus lelkész. 1856 és 1863 között Kecskeméten szolgált lelkészként. Sokat tett az evangélikus templom felépítéséért. Annak érdekében, hogy megnyerje az építendő templom tervezőjének, 1861. február 23-án személyesen kereste föl korának kiemelkedő képességű mérnökét, Ybl Miklóst. A két nappal később megtartott presbiteri ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy Ybl a felkérést elfogadta. Torkos István arról számolt be ugyanis, hogy a kiváló mérnök megígérte: „a nézetünk szerinti alkalmas tervet a legrövidebb idő alatt elküldi”. Már ezen a megbeszélésen a helyi lelkész „tüzetes beszéddel” hívta fel a figyelmet az építkezés mielőbbi megkezdésére. Javaslatát, indokait egyhangú lelkesedéssel elfogadták.

A kecskeméti evangélikus templom terveA munkálatok a tervek elkészülte után kezdődtek meg. 1862. július 9-én délelőtt 9 órakor tartották meg az alapkő ünnepélyes letételét. Az ünnepségre a szószéket oda állították, ahol ma is áll, ahová Ybl Miklós tervezte. Az alkalom a dalárda énekével kezdődött, majd Torkos István mondott imát. Ezt követően Torkos Károly orosházi lelkész hirdette az igét, azután Juhász Ferenc esperes olvasta fel az alapba teendő okiratot, melyben többek között ez áll: „Jelen emléklap tudomására juttassa a késő utódoknak: hogy ezen épületet az Isten dicsőségére s Szent Nevének dicsőítésére és vallási szertartásaink gyakorlására emeltette a Magyarországban és Pest megyében kebelezett Kecskemét Városi Egyháznak Ágostai Evangelica vallású Közönsége, mely Hetven év előtt viszontagságos körülmények közt alakulván jelenben Hétszáz Keresztény Lelket számít kebelében. Ezen épület első téglája Isten segítségével letétetett Krisztus urunk születése után Ezernyolczszázhatvankettődik évi Május Hónap Hatodik Napján, Húsvét utáni Második Vasárnapra következett Kedden jelen Emléklap ünnepélyes szertartással befalaztatott ugyanazon évi Július hónap Kilenczedik Napján, Pünkösd utánni Negyvenedik Vasárnapra következő Szerdán. […] Az épület tervét készítette Ybl Miklós pesti építész, ezen terv szerint az Épületet készítik Halász István, Gaál József és Nemesik Pál Nagy kőrösi építőmesterek. Kelt Kecskemét, az emléklap letétele napján.”

A munkálatok bő egy évig tartottak. A templom ünnepélyes megnyitását 1963. november 1-jén tartották meg. Ezen az alkalmon azonban már nem volt jelen Torkos István, mert egy hónappal korábban, 1863. október 1-jével megvált itteni állomáshelyétől. Budapestre költözött, és hírlapíró lett. Számos cikket írt különböző újságokba és folyóiratokba. Munkatársa volt a Fővárosi Lapoknak és a Bolond Miskának. 1865. január 5-től haláláig ő szerkesztette a Füles Bagoly című humorisztikus hetilapot.

(Források:  *EMLÉKKÖNYV 1792-1992 – a kecskeméti evangélikus gyülekezet története  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu