főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. július 18.
   

PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

VALLOMÁSOK: dr. Bittsánszky János kertészmérnök, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet nyug. vezérigazgatója70

dr. Bittsánszky János70 éves dr. Bittsánszky János kertészmérnök, a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. napokban nyugdíjba vonult vezérigazgatója. Budapesten született 1944. június 12-én. 1962-ben a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1965-ben a Gyöngyösi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum, illetve 1974-ben a Kertészeti Egyetem zöldségtermesztési szakát végezte el. Később zöldséghajtató szakmérnöki és vetőmagtermesztési szakmérnöki diplomát, valamint 1987-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1965-től a Kertészeti Egyetem Soroksári Kísérleti Üzemének részlegvezetője, 1975-től a Zöldségtermesztési Tanszék szaktanácsadója, oktatója volt. 1979 óta a Zöldségtermesztési Kutató Intézet munkatársa, előbb tanácsadóként, majd mint csoportvezető dolgozott. 1988-tól a budapesti állomás igazgatójává nevezték ki. 1991-től az intézet főigazgató-helyettese, 1993-től 2014 májusáig vezérigazgatója volt. Jelenleg a zrt. szaktanácsadója. A zöldségtermesztésről több önálló könyve, szakfolyóiratokban számos cikke jelent meg. Szakmai munkáját 1988-ban Berecki Máté-emlékéremmel ismerték el. A hazai zöldségnövény-kutatás és nemesítés, a vetőmag-forgalmazás irányítása, valamint a kertészeti képzésben és a szakmai érdekképviselet területén kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2014. március 15-én a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. 2014. március 15-én a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették kiA Magyar Kertészeti Tanács elnöke, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács társelnöke, a Konzervuborka Terméktanács elnökségi tagja, a MTA Kertészeti Bizottság Zöldségtermesztési Albizottsága és a Kecskeméti Főiskola Szakmai-társadalmi Tanácsadó Testülete tagja. A Kertészeti Egyetem címzetes egyetemi docense, a Kecskeméti Főiskola címzetes főiskolai tanára. Hobbija az egyházi közösségi élet, az ifjúságnevelés. Az Antióchia Katolikus Ifjúsági Lelkiségi Mozgalom alapítója, nemzeti kordinátora.

2014. március 15-én a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki

„Szüleim tősgyökeres budapestiek voltak, én is ott születtem. Édesapám az Iparművészeti Főiskola tanára volt, sajnos korán, 1957-ben meghalt. Édesanyám apám haláláig otthon volt velünk, gyerekekkel, később gondnoki, könyvelői feladatokat látott el. Bátyám, aki egy éve hunyt el, villamosmérnök, majd közgazdász lett, a ’90-es évek elején Mádl Ferenc miniszter mellett kormány-főtanácsosi rangban tudománypolitikai államtitkárként dolgozott, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának megalapításában működött közre.

A Práter Utcai Általános Iskolába jártunk, amely 1956-ban a forradalom egyik központja volt. Szüleim hál’ Istennek otthon tartottak bennünket; a háborús helyzetet elviseltük, de nem vettünk részt benne. Édesapámék fontosnak tartották, hogy keresztény nevelést kapjunk, ezért a nyolcadik után bátyámhoz hasonlóan én is a piarista iskola diákja lettem. Kiváló tanáraink voltak, közülük már csupán Jelenits István atya él. Ő korábban, a gimnázium előtt is ifjúsági vezetőm volt, ma is Feleségével és Bíró László püspök atyávalnagy tisztelettel hallgatom. Külön öröm számomra, hogy a 39 fős osztályból 33-an ma is élünk. Az évek múltával többen fontos pozíciót töltöttek be: Keresztes K. Sándor környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter lett, Gerhardt Ferenc a MNB alelnöke. Tavaly tartottuk az 50. érettségi találkozónkat, azóta sűrűbben keressük egymással a kapcsolatot.

Feleségével és Bíró László püspök atyával

Érettségi után elég felelőtlen módon – középiskolai bizonyítványom nem volt túl eredményes – két ízben is megpróbáltam bejutni az orvosi egyetemre. A sikertelen felvételik után a biológia iránti szeretetem révén a Gyöngyösi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum zöldségtermesztési szakán folytattam tanulmányaimat. Naponta jártam Hatvanba – az oktatás ott folyt –, és nagyon megszerettem ezt a szakmát. Iskolám 1976-ban főiskolai rangra emelkedett, munkahelyi előmeneteleimhez, későbbi diplomáim megszerzéséhez jó alapot szereztem ott.

Szakdolgozatom írása során ismertem meg dr. Koródi László egyetemi tanárt, és ez a találkozás egész életemre döntő hatással volt. Professzorom hívására első munkahelyemnek 1965-ben a Kertészeti Egyetem Soroksári Kísérleti Üzemét választottam, majd amikor létrehozta a Zöldségtermesztési Szaktanácsadó Szolgálatot, én is a Magyarországon akkor még újnak mondható, holland rendszerű szervezet tagjaCsaládja körében lettem. 1975-től 1989-ig dolgoztam ott, az utolsó években az átszervezések folytán már a kecskeméti székhelyű ZKI felügyelete alá kerülő szakszolgálat vezetői feladatait is elláttam. Később az intézet termelésfejlesztési főosztályát irányítottam, azután a budatétényi állomás igazgatója, majd a ZKI főigazgató-helyettese lettem.

Családja körében 

1993. június 1-től épp 21 éven át a részvénytársasággá alakuló cég vezér- igazgatói teendőit láttam el. Legnagyobb eredményemnek azt tartom, hogy a kezdeti rendkívül nehéz, szinte csőd közeli gazdasági helyzetből az intézetet sikerült talpra állítani. A ZKI Zrt. ma már a Magyarországon megtelepedett multinacionális vetőmag-kereskedő vállalkozások méltó versenytársa. Megbízásom 2014. május 31-én szűnt meg. Utódom, Laczkó Róbert tanácsadói státuszt ajánlott föl. Ez ugyan nem jelent már napi kapcsolatot, de a radikális elszakadást meggátolja. Emellett tapasztalataimat a különböző szakmai szervezetekben – így például a Magyar Kertészeti Tanács elnökeként és a Fruitveb társelnökeként – is szeretném hasznosítani.

   Antióchiás fiatalokkal
Antióchiás fiatalokkalÉletem következő szakaszában a családomban is szeretnék egyre jobban helytállni, négy gyermekemnek és kilenc unokámnak próbálok majd segíteni. Egy húsz évvel ezelőtt megkezdett feladatomat is folytatni kívánom: feleségemmel 1994-ben egy keresztény ifjúsági mozgalmat indítottunk el. Az Antióchia Katolikus Ifjúsági Lelkiségi Mozgalmon belül ma már országosan 20-25 közösség működik, a velük való intenzív törődés kitölti majd a szabadidőmet. Hitem egész életemet, tevékenységemet meghatározta. Szüleim indíttatása beérett, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ez az elköteleződés lemenőim: gyermekeim és unokáim életében is látható, tapasztalható.”

(Lejegyezte: Varga Géza)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu