főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 18.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Érdekesebb évfordulók 

Ma történt

Udvarhelyi Miklós színész, énekes, rendező és igazgató155 éve, 1864. január 14-én hunyt el Udvarhelyi Miklós színész, énekes, rendező és igazgató. Egyes források szerint 1788. október 29-én született, másutt 1790-et említenek. Debreceni teológiai tanulmányait megszakítva fordult a színi pálya felé. 1810-ben lépett először színpadra, azután szülei ellenzése dacára kezébe vette a színészi vándorbotot. 1813-ban már a második pesti magyar társulat tagja volt. Láng Ádám Jánossal megkísérelte az állandó magyar színjátszás megteremtését. 1815 decemberétől 1816 áprilisáig a közösen vezetett társulattal Kecskeméten szerepelt. Ezen a télen minden bizonnyal Katona Józseffel is találkozott, amelyre 1860-ban így emlékezett vissza: „Színészek közül én voltam az első, kinek Bánk bánját egy délutáni órában atyjának szövőszékére ülve mindketten, egy kancsó bor mellett felolvasta.” Udvarhelyi emlékezésében arról is szólt, hogy ismeretségük ekkor szilárdult barátsággá.

1824-ben a kolozsvári színház színésze lett, 1827-től a teátrum igazgatójaként megszervezte az első magyar operatársulatot, és jelentős szerepe volt Ruzitska József operáinak megszületésében is. 1828 és 1835 között a kassai, 1835–től 1837-ig a budai társulat, 1837-től 1861-ig a Nemzeti Színház tagja volt. Néhány évadban prózát, illetve operát is rendezett. Ő is fellépett a Nemzeti Színház első magyar nyelvű Verdi-bemutatóján, a Nabuccón. A kritika így írt róla: „Zaccariát az az Udvarhelyi Miklós énekelte, aki még a vándortársulatok idején tett nagy szolgálatokat a magyar operakultúrának. Jó basszista és jó színész volt, s amikor a kolozsvári társulat igazgatója lett, igen sok operát is előadatott. Mikor a Nemzeti Színház megnyílt, az ő zenekari anyagaira támaszkodott az operaműsor.”

 Az eskütétel jelenete Jókai Mór Dalma című drámájából

Az eskütétel jelenete Jókai Mór Dalma című drámájából
(Udvarhelyi Miklós mint Táltos, id. Lendvay Márton mint Elemér,
Jókainé Laborfalvi Róza mint Dalma, Szentpétery Zsigmond mint Oldamur - litográfus: August Alexius Canzi) 

Udvarhelyi Miklós a magyar színészet meghatározó, úttörő személyiségeinek egyike volt. 1833-ban Kassán jutalomjátékául a jóformán teljesen ismeretlen Bánk bánt választotta, ez volt Katona drámájának első előadása. Abban az időben a magyar színészek színe-java Kassán játszott; így a Bánk bánt parádés szereposztásban mutatták be. Bánkot Bartha János, Melindát Déryné, Gertrudist Kántorné, Peturt Szentpétery Zsigmond, Tiborcot Szilágyi Pál, Ottót Egressy Gábor, Biberachot Megyeri Károly, II. Endrét Szerdahelyi József játszotta, Udvarhelyi Miklós Mikhál bán szerepét választotta magának.  Az első előadás színlapján az ünnepelt ezekkel a sorokkal invitálta a nagyérdeműt: „Ha meggondolom, hogy esztendei jutalomjátékom előadhatása éppen a mai napra esett, melyen a farsangi tomboló örömök zajától majd minden ember el van ragadtatva, úgy tetszik, nem örvendhetnék szerencsémnek; de más részről, meg lévén győződve nagylelkű pártfogóink kegyességéről, kik tudják azt, hogy az előmenetelre törekedésnek egy fő rugója a buzdítás, szinte mint a munkásságnak ösztöne a jutalomreménylés - mely vágyódásoktól még azok sem szabadok, kik erre nem kényszerítve, a közhaszonnak ezekre való várakozás nélkül is áldozhatnának - teljes bizodalommal vagyok, hogy midőn a hajdankorból egy oly honévrajzi történetet kívánok kellemes időtöltésül szemléltetni, mely akár a költőnek nagy lelkét, akár a characterek fénye-becsének rajzolását tekintsük benne, minden módon remek, s méltó becsülést érdemel: elvonulván kevéssé a zajos örömök közül, tapasztalt kegyességek szerént meg fogják adni az írónak is érdemlett jutalmát számos megjelenések által, s egyszersmind ezzel az én iparkodásomat is buzdítva, nagyobb igyekezetekre méltóztatnak elősegélleni, aki eddig is semmit se mulasztottam el, mind a szín- mind a dall-játék darabok előadása körül, mely által teljes tetszéseket megérdemelhessem. Nagyságtoknak, minden renden s karban lévő pártfogóinak, legalázatosabb szolgája Udvarhelyi Miklós, nemzeti színész és dallos.” 

(Források:
  *Magyarság évfordulónaptára  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *Napkelet, 1930  *Németh Antal: Bánk bán száz éve a színpadon  *Orosz László: Kérdőjelek - Egy Katona-kutató töprengései  *OSZK Színháztörténeti Tár  *Pallas Nagylexikon  *Várnai Péter: Verdi Magyarországon)


A mai nap további érdekesebb évfordulói (tovább olvasom: »»):
 
- 100 éve született Kovács István szülész, nőgyógyász, egyetemi docens
- 75 éve hunyt el Basch Viktor esztéta, filozófus, irodalomtörténész, politikus, egyetemi tanár

Az elmúlt napok kecskeméti évfordulói:
- 55 éves Gerhát László zongoraművész-tanár, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar vezető karmestere »» 
- 120 éve hunyt el Szilágyi Sándor tanár, történetíró, az MTA tagja »» 
- 75 éves Szekeres István okleveles építőmérnök, a BÁCSVÍZ Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója »» 
- 150 éve született Katona József gyógyszerész »»     

TÁMOGATÓINK

  Gyenes Kertészet   Meditres

                                                                                                                                 TÁMOGATÓINKKorábbi évfordulók:  
« 2018. január    
     
keszecsüszova
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

TÁMOGATÓINK:

    
Gyenes Kertészet  

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» ) TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemesTurisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is. 

Megvásárolható több könyvesboltban:     
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu


Hírös Naptár Évkönyv - 2009Kecskemét az évfordulók és jubileumok tükrében

„A kecskemétiek két homokszem köré is eleven világot tudnak elképzelni.” Csoóri Sándor gondolatát a Hírös Naptár 2009-es Évkönyvének szereplői: a 450 éve céhbe szerveződő szűcsök, a 325 éve templomot építő reformátusok, a 100 éve művésztelepet alapító városvezetők és alkotók, és a napjainkban is aktív, a szellem méltóságát évtizedek óta őrző írók, költők, népművelők, feltalálók, kutatók, lelkészek, orvosok és pedagógusok egyaránt igazolják.
Életükkel, törekvéseikkel érdemes megismerkedni, hiszen nekik is köszönhetjük, hogy a mindenkori válságos idők ellenére Katona József kívánsága valóra válik: „Hagyja a sors késő századokig gyarapodásodat”.Megvásárolható több könyvesboltban, közgyűjteményben: 

- Katona József Könyvtár (Piaristák tere 8.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.) 

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu